Keskustelut Metsänhoito Ehkä Konnevedellä…. Vastaa aiheeseen: Ehkä Konnevedellä….

Vastaa aiheeseen: Ehkä Konnevedellä….

Keskustelut Metsänhoito Ehkä Konnevedellä…. Vastaa aiheeseen: Ehkä Konnevedellä….

Kurki

vaikea swe on ymmärtää että miten se hakkuu toiminta kerryttää hiiltä?

Suomen puuvaranto on noussut 1960-luvulta 1500 milj.m3 nykyiseen 2500 milj.m3:iin ja metsien kasvu noussut 60 milj.m3/v nykyiseen runsaaseen 100 milj.m3/v :iin.

Metsien CO2-varsto on noussut 2,5*1000= 2500 Mtn  60 vuoden aikana. Kerroin 2,5 sisältää myös karikesyötteet SOM ja DOM.

Ja se on saavutettu hakkaamalla vajaatuottoisia metsiä ja uudistamalla ne niin, että uudistettaessa kasvupohjaa parannetaan ojituksilla, maata muokkaamalla ja jalostetuilla taimilla kasvamaan paremmin.

Näin kun jatketaan avohakkuun jälkeen aina uusi puusukupolvi kasvaa paremmin ja sitoo hiiltäkin enemmän ja hakkuitakin voidaan nostaa ja CO2-vaarsto kasvaa, kun metsien poistuma hakkuineen on piempi kuin metsien vuotuinen kasvu.

Vain tasaikäiskasvatuksella ja aukoilla uudistaen  voidaan Suomen metsien kasvua nostaa vielä 150 milj.m3:iin vuodessa ja nostaa näin myös hiilinielua ja kasvattaa CO2-varastoa.