Keskustelut Metsänomistus Uutta ajattelua metsästykseen Vastaa aiheeseen: Uutta ajattelua metsästykseen

Vastaa aiheeseen: Uutta ajattelua metsästykseen

Keskustelut Metsänomistus Uutta ajattelua metsästykseen Vastaa aiheeseen: Uutta ajattelua metsästykseen

suorittava porras suorittava porras

Taitaa rahkeet loppua ,jos 60 euron hehtaarivuokra maksetaan vaikkapa vain minimi hirvialueen tuhannesta hehtaarista. Keskemmällä Suomea euronkaan pyyntö hehtaarilta ei välttämättä johda edes sopimukseen. Jätetään suosiolla rauhoitusalueeksi. Niitäkin tarvitaan.

Olen pannut vuosien mittaan merkille ,että hänellä ,jolla on löysää rahaa maksaa kovia hehtaarivuokria, ei välttämättä ole paljoa aikaa metsästää. Joissakin tapauksissa hallitsematon kilpailu johtaa tilanteeseen ,jossa kukaan ei voi metsästää (pl pienriista).

Jos kuitenkin joku tekee houkuttelevan tarjouksen ,kannattaa varmistaa irtisanomisajan pituus entisestä sopimuksesta ja se ,että tarjouksen tehnyt pystyy hankkimaan hirvieläinjahdin vaatiman vähimmäismäärän hehtaareita. Ei ole yksi eikä kaksi tapausta ,joissa pinta-ala jää vajaaksi. Uusi sopimus on johtanut entisen purkamiseen eikä alueella pysty metsästämään kukaan. Pattitianne voi kestää vuosia ,kun vanha sopimuskumppani välttämättä enää halua tehdä uutta sopimusta eikä uusi saa tarvittavaa hehtaarimäärää kokoon. Vuokrasopimusten kilpailutukseen sisältyy erittäin suuri riski joutua ojasta allikkoon.