Keskustelut Metsänomistus Metsäkeskuksia vähennetään rajusti Vastaa aiheeseen: Metsäkeskuksia vähennetään rajusti

Vastaa aiheeseen: Metsäkeskuksia vähennetään rajusti

Keskustelut Metsänomistus Metsäkeskuksia vähennetään rajusti Vastaa aiheeseen: Metsäkeskuksia vähennetään rajusti

metsäneuvo

Metsäkeskukseta tulee vähitellen kasvoton organisaatio ja se on kohta yhdistettävissä vaikkapa elykeskuksiin. Neuvonta on sähköistä, henkilökohtaista neuvontaa on vähän, mhy, otso ja firmat hoitavat sen. Yleiset tilaisuudet, mm abc-koulutustilaisuudet keräävät suurelta osin samoja vanhoja ihmisiä kerrasta toiseen. Vanha alueellinen metsäsuunnittelu, jossa työnjako oli selkeä, metsäkeskus suunnitteli, tilakohtaisia metsäsuunnitelmia markkinoi mk ja mh yhdessä. Maanmistajien neuvonta ja herättelyn teki suunnittelija ja konkreettiset työt tulivat pitkälti mhy:n harteille. Nyt metsäorganisaatiot kilpailevat keskenään asiakkaista, itse asiakas jää vähän sivurooliin, kun suurin tavoite on saada heidät laskun maksajiksi, jotta pysytään hengissä. Asiakkaan kanssa on vietettevä mahdollisimman vähän aikaa, jotta työ pysyisi kannattavana, kun vielä tietokoneohjelmia on kehitetty niin täydellisiksi, että aikaa kuluu niiden kanssa aina enemmän ja enemmän. Silleen kehitys kehityy..