Keskustelut Puukauppa Tukkirungot kuitukasassa Vastaa aiheeseen: Tukkirungot kuitukasassa

Vastaa aiheeseen: Tukkirungot kuitukasassa

Keskustelut Puukauppa Tukkirungot kuitukasassa Vastaa aiheeseen: Tukkirungot kuitukasassa

silencio

Suorittava porras kirjoitti: ”Hän myös tietää tukin laatuvaatimukset – varmasti metsänomistajaa paremmin .”

Voihan näin tietysti ollakkin. Laatuvaatimukset on kuitenkin kirjattu hakkuuoikeuden ostajan ja puun myyjän väliseen sopimukseen. Tätä sopimusta tulee noudattaa, ja jos myyjällä on riitävästi viitseliäisyytta lukea sopimus läpi – kuten ehdottomasti tulisi olla – on hän tietoinen laatuvaatimuksista riittävällä tasolla. Jos taas hakkuussa ei noudateta SOPIMUKSEN TEKOHETKELLÄ voimassa olleita laatuvaatimuksia, kyseessä on sopimusrikkomus.

Suorittava on myös aiemmin kirjoittanut hintalistoista. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niissä otetaan huomioon vain hakkuun alkamisajankohdan tavaralajien kysyntä. Pläräsin hakkuusopimuksia, ja tässä kohta erään ostajayrityksen yleisistä sopimusehdoista: ”Puutavaran mittojen ja laadun osalta noudatetaan sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevia ostajan mitta- ja laatuvaatimuksia, ellei muuta sovita. Ostajalla on kuitenkin oikeus ilman eri sopimusta poiketa mainituista vaatimuksista, jos siitä ei aiheudu myyjälle taloudellista haittaa.”

Näkisin, että em. kohdan perusteella hintalistojen käyttö, jos hakkuusopimuksessa ilmoitetut tukin lyhimmät mitat jätetään pois (myyjä kärsii taloudellisesti), on sopimusrikkomus.

Kaikkien osapuolten tulisi ymmärtää, että sopimus on sitova dokumentti, jota TULEE NOUDATTAA. Jos sopimuksia rikotaan tahallaan tai tuottamuksellisesti, on puukaupalta pohja pois. Elämmekö banaanivaltiossa?