Mainos

Biologinen kantokäsittely on sijoitus huomisen metsiin — Rotstop torjuu juurikäävän ilmastoystävällisesti

Ympäristöystävällinen Rotstop haastaa urean juurikäävän torjunta-ainemittelössä.

Irrotettava kantokäsittelytankki helpottaa tuotteen käyttöönottoa. (Kuvaaja: Timka Seppänen / Solid Photo)
Irrotettava kantokäsittelytankki helpottaa tuotteen käyttöönottoa. (Kuvaaja: Timka Seppänen / Solid Photo)

Kun metsänomistajien velvoite juurikäävän torjunnasta kirjattiin lakiin vuonna 2016, metsäkoneurakoitsija Osmo Palosaari päätti ennakkoluulottomasti kokeilla kemiallisen urean sijasta biologista Rotstopia. Rotstop on biologinen kantokäsittelyaine, joka sisältää harmaaorvakkasienen itiöitä. Harmaaorvakka on juurikäävän luonnollinen kilpailija. Harmaaorvakka torjuu juurikääpää sekä männyn ja kuusen kantojen leikkauspinnoilla, että juuristossa.

Rotstopin käyttö on hyvin yksinkertaista. Ainetta säilytetään pakkasessa, josta sen voi ottaa sulamaan käyttöä edeltävänä iltana. Kantokäsittelytankki täytetään vedellä, ja pikkupullossa oleva Rotstop-valmiste ja väriainetabletit lisätään veteen.

Koska moni metsäkoneurakoitsija käyttää yhä ureaa, Palosaari on päättänyt puhua biologisen aineen hyötyjen puolesta äänekkäästi. Hän saa tämän tästä yhteydenottoja, joissa kysymyksen asettelu on aivan nurinkurinen.

— Kysymys alkaa aina siten, että onko sen käytössä mitään ongelmia, Palosaari huokaa ja jatkaa:

— Metsänkoneurakoitsijoiden keskuudessa elää uskomus, jonka mukaan kantokäsittelylaitteiston tankkiin voi Rotstopia käytettäessä syntyä harmaaorvakkakasvustoja. Myös aiemmin käytössä olleen jauhemaisen valmisteen huhuttiin aiheuttavan sakkautumisongelmia. Näistä huhuista huolimatta aloitin jauhemaisen tuotteen seuraajaksi kehitetyn nestemäisen Rotstop SC:n käytön, ja kaikki on mennyt täydellisen hyvin, hän toppuuttelee.

Rotstop tulee sekoittaa aina puhtaaseen veteen

Harmaaorvakka kasvaa vain puun kantopinnalla sekä puuaineksessa, joten kantokäsittelylaitteisto tai tankki eivät tarjoa sille kasvuolosuhteita. Rotstop-valmiste on erittäin hienojakoista ja lisäksi sen pitoisuus valmiissa käyttöliuoksessa on niin alhainen, ettei aine tuki tai vahingoita levityslaitteistoa. Rotstop tulee lisätä aina puhtaaseen, ei luonnosta nostettuun veteen. Työviikon jälkeen tankki tyhjennetään ja laitteisto huuhdellaan läpi.

Palosaari on hyödyntänyt pitkää käytännön kokemustaan ja kehittänyt Rotstopin erityispiirteisiin sopivan irrotettavan muovirakenteisen tankin. Muusta laitteistosta irrotettuna tankki on näppärä tyhjentää ja huuhdella.

— Olen suunnitellut jo kolme säiliökokonaisuutta, joista yksi on ollut Metko-messuillakin näytillä. Kokonaisuuteen kuuluu kantokäsittelypumppu, säiliö ja letkutukset. Letkutukset on suunniteltu siten, että säiliön saa nopeasti ja helposti irti, Palosaari kertoo.

(Kuvaaja: Timka Seppänen / Solid Photo)

Pienempi hiilijalanjälki ja suomalainen innovaatio

Rotstop valikoitui aikanaan Palosaaren käyttöön, koska hän teki hakkuu-urakoita taajama-alueilla, pohjavesialueilla sekä vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Metsäsuunnittelu Hollanti Oy, jossa Osmo Palosaari työskentelee, pitää metsän monimuotoisuuden vaalimista tärkeänä. Yritys haluaa auttaa metsänomistajia tekemään oikeita ratkaisuja.

— Esimerkiksi hoitamaton taimikko johtaa myöhemmin metsän kasvun taantumaan, jolloin metsästä saa vähemmän arvokasta tukkipuuta ja se sitoo vähemmän hiiltä itseensä, kertoo Metsäsuunnittelu Hollannin toimitusjohtaja Noora Impola antaen konkreettisen esimerkin.

Vaikka suomalaista metsäosaamista pidetään maailmalla suuressa arvossa, erilaisilla foorumeilla kirskuvat soraäänet. Impola toivoisi keskustelussa katsottavan isompaa kuvaa.

— Metsätalouden harjoittaminen mukaan lukien koko suomalainen metsäala on hyvin vastuullista ja metsäalan toimijat ottavat monimuotoisuuden hyvin huomioon, 15 vuotta alalla työskennellyt Impola haastaa.

Metsäsuunnittelu Hollanti pyrkii avohakkuiden sijaan suosimaan jatkuvan kasvatuksen menetelmiä niille soveltuvilla kohteilla. Jatkuvassa kasvatuksessa metsä pysyy koko ajan peitteisenä, ja uusi metsä tehdään alta kasvavasta taimikosta. Kasvunsa päättäneet puut kaadetaan, ja nuoremmat puut jätetään kasvamaan ja hiiltä sitomaan. Tällöin metsä säilyy eri-ikäisrakenteisena ja monimuotoisempana.

— Myös biologisten torjunta-aineiden käyttö on suora ympäristöteko, Palosaari täydentää.

Rotstopin hiilijalanjälki on monisatakertaisesti urean hiilijalanjälkeä pienempi valmistustapansa takia, eikä Rotstopin käyttö aiheuta ylimääräistä ympäristön ravinnekuormitusta.

— Urean hinta on ollut nousussa maakaasun kalliimman hinnan vuoksi. Rotstopin valmistuksessa maakaasua ei tarvita, Palosaari vertaa.

Rotstopin sisältämä harmaaorvakkasieni on suomalaisesta metsästä eristetty ja tarkoin valittu. Sen teho juurikääpää vastaan on todistettu lukuisin tutkimuksin ja kenttäkokein. Juurikäävän esiintymisalue leviää koko ajan etelästä pohjoisemmaksi. Torjuntaa on sen vuoksi tärkeää ja kannattavaa tehdä ennalta ehkäisevästi myös lakirajan pohjoispuolella.

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.