Mainos

Katkonnalla on väliä

Se, kuka hakkuuutyömaalla operoi ja millaisin ohjein, voi vaikuttaa metsän tuottoon useita prosentteja. Westas Group on koko 2000-luvun ajan panostanut katkonnan kehittämiseen ja pyrkii maksimoimaan metsästä saatavan tukin määrän.

Westas Groupin katkontaa on jo useamman vuoden ajan ohjattu tehtyjen sahatavarakauppojen perusteella. Myynniltä saamistaan tiedoista tuotannonsuunnittelija laskee ja välittää sahan tarpeet metsäosastolle, joka ohjeistaa hakkuukoneet pituus- ja paksuustavoitteista. Vaikka katkonta onkin tuotantolähtöistä, kaikki hakkuukoneille lähtevät ohjeistukset kulkevat aina metsäosaston kautta, joka tarkastaa ohjeiden vastaavan metsänomistajan kanssa tehtyjen kauppojen ehtoja.

Metsänkorjuuvaiheessa metsänomistajan ja Westas Groupin tavoite on sama: tukkia halutaan niin paljon kuin mahdollista. Urakoitsijat noudattava Westas Groupin yleistä, tukkia priorisoivaa katkontaohjetta, jonka lisäksi työtä ohjaa tehtyjen sahatavarakauppojen perusteella päivittyvä katkontaohje. Tarpeet muuttuvat toteutuneen saannon perusteella ja ohjeita muokataan muutaman kerran viikossa. Useista muista toimijoista poiketen Westas Group ei kilpailuta urakoitsijoita, vaan pyrkii käyttämään tuttuja, yhtiön katkontatavan jo hallitsevia urakoitsijoita.

Yhteistyöllä paras lopputulos

Metsänomistajan kannalta tärkeää on puukauppakumppanin monipuolinen pituus-läpimitta-yhdistelmä. Tilanteesta ja markkinatilanteesta riippuen metsänomistajalla voi olla valinnanvapaus päättää, mitä latvaläpimittaa katkonnassa käytetään. Yleensä hankintaesimies kuitenkin suosittaa tiettyä, metsänomistajan kannalta edullisinta mittaa.

Hyvällä katkonnalla voi puukaupan kokonaistuotto nousta helpostikin 1–3 eurolla kuutiota kohden. Useimmat toimijat rajoittavat käytettäviä mittoja, mutta Westas Group sallii kaikki mitat minimi- ja maksimimittojen välillä, jotta tukkia saadaan metsästä kokonaisuutena enemmän. Käytössä ovat männylle 37-55 dm ja kuuselle 37-61 dm pituudet. Minimilatvaläpimittaan saakka hakataan mahdollisimman paljon tukkia. Jo yhden senttimetrin muutos tukin läpimitassa lisää tukkisaantoa 2–5 prosentilla. Laajempi pituusvalikoima puolestaan lisää tukkia 1–3 prosenttia.

Sahan ohjeistuksen, urakoitsijan ja kauppatavan lisäksi saantoon vaikuttaa luonnollisesti myös hakkuuajankohta. Liian varhain korjattu metsä antaa vähemmän tukkia, liian pitkään odottaneessa metsässä lahon määrä kasvaa. Westas Group haluaa olla tunnettu parhaasta tukin talteenotostaan. Luottamuksellinen suhde puun myyjän ja ostajan välillä sekä ostajan aito tahto tukin saannon maksimoimiseksi tuottavatkin yleensä parhaan myyntitulon metsänomistajalle.

Katso video katkonnasta.

Varmista metsäsi tuotto:  Westas puuhankinta

Lue myös Westas Groupin artikkeli : Hoida metsä tuottamaan

 

Mainos

Kommentit (2)

  1. metsä-masa

    ” Hyvä, hyvä ”

    Olipa mukava ja arvokas toimintamalli vihreänkullan käsittelyyn !

  2. Metsänomistaja ei nää metsässä moton tekemistä kasoista että onko kyseinen pölli mitattu tukiksi vai kuiduksi. Molemmissa runkolajeissa käytetään samoja pituusmittoja, että sekään ei paljasta asiaa.
    Kun myydään rukokaupalla sahoille niin yllättävän suuri on tukkiprosentti.