Mainos

Kuinka paljon menetät, jos metsässäsi asuu juurikääpä?

Etelä-Suomen kuusikoista jo lähes neljännes on juurikäävän vaurioittamia. Pahimmassa tapauksessa lahojen kuusten osuus on kymmeniä prosentteja leimikon runkoluvusta. Juurikääpä lahottaa kuusen tyven sydänpuuta jopa 6 metrin korkeudelle, ja sen seurauksena tukin arvo romahtaa jopa kymmenesosaan.

Tässä esimerkki siitä kuinka paljon menetät, kun metsässäsi asuu juurikääpä:

 

 

Esimerkin yksinkertaistamiseksi oletamme, että ainoastaan tukkipuut ovat juurikäävän lahottamia. Todellisuudessa todennäköisesti myös osa kuitupuusta on lahonnutta eikä siksi kelpaa sellunvalmistukseen vaan päätyy polttopuuksi.
Vertailun vuoksi laskemme seuraavassa taulukossa ensin puuston kokonaisarvon 60 prosentin tukkiosuudella, mikäli leimikossa ei olisi juurikääpää. Sen arvo alla olevilla kantohinnoilla olisi tässä tilanteessa 31 668 euroa, josta tukkipuun osuus 26 239,20 euroa ja kuitupuun 5 428,80 euroa.

 

Terve leimikko:

 

Seuraavaksi laskelma vaikutuksesta puunmyyntituloihin tilanteessa, jossa 24 prosenttia tukkipuun mitat saavuttaneista rungoista on juurikäävän lahottamia. Oletamme, että puunkorjuussa todetut lahot tukit päätyy kuitupuuksi, eli hinta laskee 58 eurosta 18 euroon kuutiometriltä. Tukkikertymä ilman juurikäävän vaikutusta on 60 %:n tukkiosuudella 452,4 m³. Esimerkkitapauksessamme tästä määrästä 24 prosenttia eli 108,6 m³ on juurikäävän lahottamaa ja päätyy siis kuitupuuksi. Kun tukkipuulle tulee kuitupuun hintalappu, arvo tälle puumäärälle laskee 40 eurolla tai 69 prosentilla kuutiolta. Se merkitsee tässä tapauksessa 4 344 euroa pienemmät tulot terveeseen leimikkoon verrattuna. Hehtaarilla puunmyyntitulot laskevat juurikäävän aiheuttaman lahon takia 1 670 eurolla. Onko sinulla varaa näin suuriin menetyksiin?

Juurikäävän vaikutus:

 

  • Tukin hakkuukertymän pienentyminen aiheuttaa hakkuuarvon laskua 6 298,90 euroa tukin osalta. Se on yli 2 400 euroa hehtaarilla.
  • Tukkikertymä laskee esimerkkitapauksessa 60 prosentista alle puoleen, 46:een prosenttiin.
  • Vaikeasti lahovikaiset tyvet päätyvät polttopuuksi. Näiden tukkien kohdalla arvo laskee kymmenesosaan kuusitukin kantohinnasta.
  • Juurikäävän lahottamat puut ovat alttiita seurannaistuhoille kuten tuulenkaadoille ja kaarnakuoriaisten iskeytymisille. Nämä syövät puunmyyntitulojasi entisestään.

 

Ainoa tapa pitää juurikäävän aiheuttamat taloudelliset menetykset aisoissa on käsitellä kannot torjunta-aineella sulan maan aikaisissa hakkuissa. Koska tautia ei voida hävittää kokonaan millään toimenpiteillä, on erittäin tärkeää suojella terveitä metsiköitä, joissa juurikääpää ei vielä esiinny. Hyvin tehty juurikäävän torjunta vaikuttaa metsänkasvatuksen kannattavuuteen useamman sukupolven ajan. Hyvällä torjunnalla estetään myös juurikäävästä johtuvat seurannaistuhot kuten tuulenkaadot ja hyönteistuhot.

Tutustu tarkemmin juurikäävän torjuntaan www.rotstop.fi

Gunnar Salingre

 

 

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.