Mainos

Ilmaston lämpeneminen pahentaa juurikääpätuhoja

Kansainvälisen ilmastopaneelin ennusteen mukaan talvet tulevat lyhenemään merkittävästi tämän vuosisadan aikana. Metsien kasvun ennustetaan paranevan, mutta lämpötilan nousu ja sateiden lisääntyminen edistävät myös taudinaiheuttajien leviämistä ja kasvua.

Lämpötilan kohoaminen, sateiden lisääntyminen ja hiilidioksidipäästöjen lannoittava vaikutus todennäköisesti lisäävät metsien kasvua. Muuttuvat olosuhteet vaikuttavat myös metsiemme tuholaisiin. Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan juurikäävän esiintymiseen ja sen elinmahdollisuuksiin? Olisi tärkeää ennakoida mahdollinen muutos ajoissa, jotta juurikäävän aiheuttamat valtavat taloudelliset tappiot eivät kasva nykyisestä vaan saataisiin laskuun.

Juurikääpä hyötyy talven lyhenemisestä

Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu vaikuttaa talven pituuteen. Juurikäävän itiöintiaika sekä rihmaston kasvuaika pitenevät talvien lyhentyessä. Itiöiden tuotanto ja leviäminen alkavat välittömästi, kun ilman lämpötila nousee plussan puolelle. Vaikuttaa siis hyvin todennäköiseltä, että ilmastonmuutoksen seurauksena lyhyemmät ja leudommat talvet tulevat edistämään juurikäävän leviämistä pohjoisemmaksi.

Ennakoi juurikäävän leviäminen pohjoisemmaksi!

Tuulituhot yleistyvät

Talvien lyheneminen aiheuttaa myös sen, että roudaton aika pitenee. Talviaikana routa ankkuroi puut maahan, eivätkä ne ole yhtä herkkiä tuulen vaikutukselle kuin sulan maan aikaan.

Myrskytuhot yleistyvät todennäköisesti ilmaston lämmetessä, kun tuulet voimistuvat ja roudan puute heikentää puiden juuriston kykyä kiinnittyä maahan. Kovat tuulet katkovat puita ja katkoskohdat toimivat sisäänpääsynä juurikäävälle, samalla tavalla kuin korjuuvauriot tai tuoreet kantopinnat hakkuun jälkeen. Lahot puut kaatuvat terveitä herkemmin, joten tuulituhot edistävät juurikäävän leviämistä ja juurikäävän leviäminen puolestaan tuulituhoja.

Kirjanpainajat pahentavat tilannetta

Vuotuinen keskilämpötila nousee Suomessa kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan viidellä asteella vuosisadan loppuun mennessä. Jos kesät pitenevät ja lämpenevät ennustetulla tavalla muutoksesta hyötyvät muutkin tuhonaiheuttajat kuin juurikääpä. Etelä-Suomessa kirjanpainajat tuottivat jo tämän vuosikymmemen alussa kaksi sukupolvea kesässä. Onneksi kuitenkaan toinen sukupolvi ei ehdi aikuistua ennen talven tuloa ja olemme säästyneet todennäköisesti mittavilta tuhoilta. Tilanne on varmasti toinen lämpimän kauden pidentyessä. Juurikäävän heikentämät kuuset ovat aina oivia kohteita kirjanpainajien iskeytymisille.

Kuivuus ei hidasta juurikääpää.

Lämpötilan nousu edistää tautien leviämistä

Koska lämpötilan nousu todennäköisesti lisää haihduntaa sademäärän kasvua enemmän, on ainakin Keski-Suomessa odotettavissa, että tulevaisuudessa veden puute rajoittaa puiden kasvua. Juurikääpää kesien kuivuusjaksot eivät haittaa, koska sieni kasvaa maanpinnan alla puiden juurien puuaineksessa, missä kosteutta on aina riittävästi. Koska juurikäävän optimilämpötila on huomattavasti korkeampi kuin maaperän lämpötila, ei lämpötilan nousu tule rajoittamaan sen kasvua hellejaksoinakaan. Toistaiseksi juurikääpää on Pohjois-Suomessa melko vähän, mutta korkeampi vuotuinen keskilämpötila ja sen aiheuttamat muutokset edistävät taudin leviämistä. Tämän vuoksi tuhot pohjoisessa tulevat lisääntymään, ellei torjunnasta huolehdita.

Tuholaiset mukautuvat puita paremmin

Kun olosuhteet muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena, tuholaiset mukautuvat muutokseen huomattavasti paremmin kuin puut, joiden sukupolven kierto on kymmeniä, jopa satoja vuosia. Tuholaiset, joista monet lajit kuuluvat sieniin ja hyönteisiin, pystyvät muuttumaan nopeasti olosuhteiden mukaan. Ne tuottavat monta sukupolvea lyhyessä ajassa, kymmeniä ellei satoja yhden puusukupolven aikana. Saman puusukupolven kasvaessa tuholaiset pystyvät uusien sukupolvien myötä mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. Tässäkin suhteessa tuholaisilla on selvä etu puihin nähden.

Suojele terveitä metsiä juurikäävältä.

Kantokäsittelyn merkitys kasvaa

Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden mukaan on todennäköistä, että juurikäävän aiheuttamat taloudelliset tappiot tulevat kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä nykyisestä huomattavasti ellei torjuntatoimissa onnistuta. Leviäminen voidaan estää kesäaikaisten hakkuiden yhteydessä tehtävillä kantokäsittelyillä. Koska tautia ei voida hävittää kokonaan millään toimenpiteillä, on erittäin tärkeää suojella terveitä metsiköitä, joissa juurikääpää ei vielä esiinny.

Tutustu tarkemmin juurikääpään ja kantokäsittelyyn sivuillamme www.rotstop.fi

Gunnar Salingre

Asiantuntija / Juurikäävän torjunta
Verdera Oy

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.