Mainos

Lusto vaalii ja vahvistaa metsäsuhteita

Metsäkeskustelu on käynyt viime aikoina vilkkaana. Metsien hyödyntäminen ja käyttö virittävät vuoropuhelua, jossa on kuultavissa erilaiset metsäsuhteet.

Metsäsuhdeajattelulla tavoitellaan laajaa ja perusteellista keskustelua, jossa erilaisilla näkemyksillä ja mielipiteillä on tilaa. Rikas ja moniääninen vuoropuhelu edellyttää, että osapuolten arvot ja näkökulmat avataan syvällisesti. Keskustelun tavoitteena ei ole selvä yksimielisyys, sillä siitä harvoin syntyy uusia ideoita ja näkökulmia.

Metsäsuhteen kartoitusta

Ihmisten metsään liittyviä asenteita ja erilaisia suhtautumistapoja metsään on tutkittu vuosien varrella eri tavoin ja termein. Lusto tutkii, tallentaa ja tuo esiin metsäkulttuuria – ihmisen ja metsän välistä vuorovaikutusta menneestä tulevaan. Metsäsuhteella tarkoitamme yksilön tai yhteisön suoraa tai välillistä, elävää suhdetta metsään. Se on osa jokaisen henkilökohtaista ja laajempaa ympäristösuhdetta ja identiteettiä. Metsäsuhde-termi on tarpeellinen, sillä se korostaa metsäluonnon erityislaatuisuutta sekä metsiin liittyviä erilaisia tavoitteita.

Suomalaisten tämän päivän metsäsuhdetta tallennetaan Luston kokoelmiin esimerkiksi Metsie-kampanjan avulla. Kuvakokoelmiin kerrytetään kuvia ihmisistä itselleen rakkaan tai tyypillisen tekemisen parissa metsässä sekä lyhyitä kuviin liittyviä kertomuksia. Tarkoituksena on täydentää Luston metsähistoriaan painottuvaa kuvakokoelmaa ja saada käsitys suomalaisten nykyhetken metsäsuhteesta.

Tieto lisää ymmärrystä

Yksilön metsäsuhteen kuvaamisen tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta metsäsuhteesta: mistä arvoista, tekijöistä ja millaisessa prosessissa metsäsuhde on rakentunut. Miten metsäsuhde vaikuttaa esimerkiksi työssä ja päätöksenteossa? Oman ja toisen metsäsuhteen pohtiminen lisää erilaisten arvomaailmojen ymmärtämistä ja auttaa eri näkökulmien huomioonottamisessa.

Metsäkulttuuriseen näkökulmaan sisältyvät menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Tulevaisuusnäkökulman myötä syntyy mahdollisuus muutokseen. Muutoksen perustaksi tarvitaan rakentavaa keskustelua ja ymmärryksen lisäämistä yhteiskunnassa. Luston pitkäjänteinen työ metsäkulttuurin ja yksilöllisten metsäsuhteiden vaalijana ja vahvistajana tuo arvokkaan lisän yhteiskuntamme metsäsuhdekeskusteluun.

Luston Metsie-keräyksen satoa.

 

Osallistu Luston Metsie-kampanjaan

Metsie on kuva sinusta ja sinulle rakkaasta asiasta metsässä. Lue lisää: www.metsasuhteita.fi/metsie

Lisätietoja:

www.lusto.fi

metsasuhteita.fi

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.