Mainos

Riista on helppo huomioida metsänhoidossa

Jokainen metsänomistaja voi huomioida riistan omassa metsässään. Riistametsänhoito on metsäkanalintuja suosivaa talousmetsien hoitoa, jonka tavoitteena on puuntuotanto. Riistametsänhoidossa pyritään parantamaan tai säilyttämään riistan elinympäristöjä. Menetelmät ovat helppoja ja metsänomistajalle vapaaehtoisia.

– Käytännössä riistametsänhoito on talousmetsien luonnon monimuotoisuuden lisäämistä. Tärkeää on, että metsäkanalinnuille tarjotaan perustarpeita, eli suojaa ja ravintoa, Suomen metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Mika Tuomainen sanoo.

Tavoitteena riistanmetsänhoidossa on muodostaa rakenteellisesti monimuotoinen metsämaisema. Hyvä riistametsä on sekametsää, jossa on runsas mustikkavarvusto sekä puuston koko- ja tiheysvaihtelua. Metsään kannattaa jättää varsinkin alikasvoskuusia, sillä ne tarjoavat tehokkaasti suojaa.

Riistatiheikkö on helppo toteuttaa

Riistan voi huomioida kaikessa metsänhoidossa läpi metsän kiertoajan. Puuston koko- ja tiheysvaihtelua ja sekametsäisyyttä on hyvä tukea jo taimikon varhaishoidossa ja harvennuksessa. Myös monipuolinen pensasto turvaa riistalle sopivaa elinympäristöä.

Tuomainen kannustaa metsänomistajia riistan huomioimiseen taimikoiden ja metsien hoidossa.
– Riistatiheikkö on helppo toteuttaa ja sen ei tarvitse olla iso. Sopiva koko vaihtelee muutaman puun ryhmästä reiluun aariin. Hehtaarille sopii 4-5 riistatiheikköä. Jos taimikkoa harventaa itse raivaussahalla, nyrkkisääntö on se, että yhtä sahan tankillista kohti jätetään yksi riistatiheikkö, Tuomainen vinkkaa.

Hyvä riistatiheikkö on monilajinen ja kerroksellinen, eikä sen tarvitse olla pinta- alaltaan laaja. Kuva: Marko Svensberg, Suomen riistakeskus

Sopivia kohtia riistatiheikölle löytyy yleensä esimerkiksi kosteista painanteista ja läheltä kuvion reunaa. Riistatiheikkö kannattaa toteuttaa esimerkiksi alueelle, jossa metsän raivaus on hankalaa tai puusto kasvaa heikommin. Riistatiheikkö sopii erinomaisesti säästöpuuryhmän yhteyteen.

Metsään.fi-palvelusta metsänomistaja näkee parhaimmat kohteet riistametsänhoitoon

Pääsääntöisesti riistan huomioiminen metsänhoidossa ei aiheuta metsänomistajalle kustannuksia, tai kustannukset jäävät hyvin pieniksi. Riistametsänhoito ei myöskään haittaa puun tuotantoa. Pienten valintojen kautta metsänomistaja voi tarjota riistalle paremmat elinolosuhteet ja samalla parantaa luonnon monimuotoisuutta omassa metsässään.

Metsään.fi-palvelu auttaa riistametsänhoidossa

Riistalle soveltuvia metsäalueita voi selata Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Riistakohdetiedot auttavat metsänomistajia huomioimaan riistaeläimet metsänhoidossa ja suunnittelemaan toimenpiteitä ennakkoon.

– Metsään.fi-palvelusta metsänomistaja näkee parhaimmat kohteet riistametsänhoitoon. Palvelussa voi tarkastella puuston kerroksellisuuden määrää eri alueilla, ja sitä kautta on helppo haarukoida sopivia alueita riistatiheiköille. Tiheikkö kannattaa jättää sellaiselle alueelle, jossa on jo valmiiksi runsaampaa aluskasvustoa, Tuomainen kertoo.

Metsään.fi-palvelussa riistakohteet näkyvät hilamuodossa, eli 16 m x 16 m kokoisina ruutuina. Tummanvihreä hila kertoo siitä, että alue on erinomainen riistakohde ja siellä on useita riistalle suotuisia elinympäristöä kuvaavia piirteitä.

Metsään.fi-palvelussa riistakohteet löytyvät Metsätilat ja kartat -sivun valikosta Muut aineistot.

 

Lisätietoa riistametsänhoidosta

Suomen metsäkeskus, riistanhoito talousmetsissä

Suomen metsäkeskus, riistatiheikköjen säästäminen

Suomen riistakeskus, riistametsänhoito

Monimetsä-hankkeen riistametsänhoidon webinaari

 

 

Mainos

Kommentit

Ei vielä kommentteja.