Käyttäjän kuvat

Metsänhoitaja Hannu Liljeroosin ylläpitämässä metsätilojen hintaseurannassa on noin 90 prosenttia vapaiden markkinoiden tilakaupoista. Hintaseurannan tiedot on laskettu metsämaan hehtaareille eli kitu- ja joutomaat eivät ole luvuissa mukana. Seurannassa eivät ole mukana sukulaiskaupat, alle 10 hehtaarin kaupat ja kaupat, joissa on mukana erityisarvoja kuten rakentamisoikeuksia. Tiedot on koottu Internetin kauppapaikoilta. Hehtaarien ja kuutiometrien keskihinnat on laskettu toteutuneista kauppahinnoista, jotka on saatu Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alue käsittää myös Pohjanmaan maakunnan.
1 artikkelia (näytetään 1-1)