Äänekosken biotuotetehtaalle rikkihappolaitos

20 miljoonaa maksavan laitoksen ansiosta tehtaan kemikaaleja voidaan kierrättää ja hyödyntää uudelleen.

Metsä Group rakentaa Äänekosken biotuotetehtaalle rikkihappolaitoksen, jonka toimittaa Valmet. Maailman ensimmäinen sellunvalmistusprosessiin liitetty suuren luokan rikkihappolaitos maksaa noin 20 miljoonaa euroa.

Laitos jalostaa tehtaan hajukaasuista noin 35 tonnia rikkihappoa päivässä. Biotuotetehdas käyttää rikkihappoa muun muassa mäntyöljyn valmistukseen.

Äänekosken biotehtaassa pyritään mahdollisimman suljettuun kiertoon, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja hyödynnetään uudelleen. Rikkihappolaitoksen avulla tehdas saa alennettua vesistön sulfaattikuormitusta. Lisäksi kemikaalien sisäisellä kierrätyksellä saadaan vähennettyä kemikaalikuljetuksia noin 360 rekkalastillisella vuodessa.

Rikkihappolaitoksen toiminta käynnistyy samaan aikaan biotuotetehtaan kanssa vuoden 2017 loppupuoliskolla.

METSÄLEHTI