Äänekosken tehtaan ylijäämäsähkölle uusi johto

Fingrid rakentaa Metsä Groupin biotuotetehtaan sähkönsiirtoa varten uuden voimajohdon.

Ensi vuonna Äänekoskelle valmistuva Metsä Groupin biotuotetehdas tulee tuottamaan sähköä yli kaksi kertaa oman tarpeen. Jotta ylimääräinen sähköteho saadaan siirretyksi eteenpäin verkossa, kantaverkosta vastaava Fingrid rakentaa uuden voimajohdon rakentamisesta Äänekoskelta Laukaaseen.

Äänekoskella sijaitsevan Koiviston sähköaseman ja Laukaan Vihtavuoren sähköaseman välille rakennettavan voimajohtoreitin pituus on noin 26 kilometriä. Uusi johto sijoittuu jo olemassa olevien johtojen rinnalle, mutta nykyistä voimajohtojen alla olevaa aluetta levennetään noin 20 metriä. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2016 ja 2017, ja uusi voimajohto otetaan käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä.

METSÄLEHTI