Aitaukset suojaamaan haavantaimia hirviltä, auttaa liito-oravia

Haavantaimien aitauksilla tuetaan liito-oravan elinympäristöverkoston säilymistä suojelualueilla ja niiden välisissä metsissä.

Metsähallitus rakentaa aitauksia haavantaimien suojaksi Kainuussa ja Koillismaalla syksyn aikana. Aitaustyö on osa Liito-orava-Life-hanketta, sillä myös vaarantuneeksi luokiteltu liito-orava pesii ja ruokailee mielellään haavassa.

Suurin osa Suomen liito-oravakannasta elää talousmetsissä. Haavantaimien aitauksilla tuetaan liito-oravan elinympäristöverkoston säilymistä suojelualueilla ja niiden välisissä metsissä.

Aidat ovat noin kahden metrin korkuisia, jotta hirvet eivät paksun lumipeitteenkään aikana ulottuisi järsimään varttuvien puiden latvoja. Aitauksista tehdään noin 50 neliömetrin kokoisia, ja niiden on tarkoitus olla paikoillaan 10–15 vuotta.

Aitausten kuntoa ja puuntaimien kasvua seurataan säännöllisesti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat