Maa- ja metsätalousvaliokunta: Susi pois tiukasti suojeltujen listalta

Valiokunta on valmis aloittamaan suden kannanhoidollisen metsästyksen.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta esittää suden siirtämistä pois EU:n luontodirektiivin suojeltujen lajien listalta koko Suomessa samaan tapaan kuin poronhoitoalueella ja Virossa. Valiokunta olisi myös valmis aloittamaan suden kannanhoidollisen metsästyksen.

Maa- ja metsätalousvaliokunta vastasi kansalaisaloitteeseen suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta.

Suomessa toteutettiin suden kannanhoidollinen metsästys vuosina 2015 ja 2016, mutta sen jälkeen hallinto-oikeuteen tehdyt valitukset ovat estäneet metsästyksen.

Valiokunta toteaa myös, ettei susikannan oikeaa kokoa voi määritellä pelkästään genetiikan perusteella.

”Valiokunta pitää välttämättömänä susikannan hoidon kokonaisvaltaista tarkastelua siten, että myös sosiaalinen ulottuvuus otetaan huomioon kannanhoidollista metsästystä koskevassa harkinnassa”, lausunnossa todetaan.

Valiokunta muistuttaa, että Ruotsi sallii suden metsästyksen silloin, kun kanta ylittää riittävässä määrin 300 yksilön rajan. Luonnonvarakeskuksen eilen julkistaman suden suotuisa suojelutaso -raportin mukaan susikannan geneettinen monimuotoisuus edellyttää yhteensä vähintään 500:aa sutta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat