Energiapuun hinnat nousussa alkuvuonna

Kalleinta oli ranka, jonka hinta nousi pystykaupoissa keskimäärin 5,6 euroon.

Energiapuuta ostettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 565 000 kuutiota. Siitä liki puolet – 258 000 kuutiota – oli karsittua rankaa, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastot kertovat. Latvusmassaa oli 221 000 kuutiota, kokopuuta 68 000 kuutiota ja kantoja 17 000 kuutiota. Vajaat 360 000 kuutiota ostettiin pystykaupoilla, runsaat 200 000 kuutiota hankintana.

Energiapuun hinnat paranivat pääosin edelliseltä vuosineljännekseltä. Kalleinta oli ranka, jonka hinta nousi pystykaupoissa keskimäärin 5,6 euroon, nousua kertyi peräti 56 prosenttia. Myös kantojen ja kokopuun keskimääräiset kantohinnat paranivat, sen sijaan latvusmassan laski.

Luken energiapuutilaston tiedonkeruu on laajentunut. Ilman laajenemista energiapuun pystykauppojen määrä laski neljänneksen ja hankintakauppojen määrä puolittui viime vuoden vastaavasta jaksosta.

METSÄLEHTI