Energiapuun korjuuseen työopas

Tapio Oy on julkaissut metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen.

Tapio Oy on julkaissut metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen. Toistaiseksi vain sähköisessä muodossa löytyvä opas on ilmainen. Painettu versio on luvassa ensi syksynä.

Työopas tarjoaa metsänomistajille ja muille metsätalouden toimijoille tietoa energiapuun korjuusta ja sen erityispiirteistä. Opas esittelee käsikirjamaisesti hyviä menettelytapoja energiapuun korjuun suunnitteluun ja toteutukseen

Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen löytyy täältä.

METSÄLEHTI