EU listasi torjuttavat vieraslajit

Vieraslajiluettelossa on 37 lajia, joista viisi - persianjättiputki, armenianjättiputki, keltamajavankaali, täplärapu ja villasaksirapu - esiintyy Suomessakin.

EU:ssa päästiin viime viikolla sopuun torjuttavista vieraslajeista. Vieraslajiluettelossa on 37 lajia, joista viisi – persianjättiputki, armenianjättiputki, keltamajavankaali, täplärapu ja villasaksirapu – esiintyy Suomessakin.

Näiden lajien maahantuonti, kasvatus, myynti, käyttö ja ympäristöön päästäminen on EU:ssa kielletty. Lista astuu voimaan ensi vuoden alusta. Kieltojen noudattamista valvotaan muun muassa rajatarkastuksilla.

Listalta löytyvällä täpläravulla on merkittävä rooli Suomen kalataloudessa, sen käyttö ja pyynti saavatkin Suomessa jatkua. Rapua ei kuitenkaan saa enää levittää uusiin vesistöihin.

Eduskunta käsittelee parhaillaan haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevaa kansallista lakiehdotusta. Laki mahdollistaa listata kansallisesti haitallisia vieraslajeja, joista voi olla haittaa erityisesti täkäläisissä oloissa.

Lakiehdotuksessa korostetaan maanomistajan vastuuta: maanomistajan tulee hävittää kiinteistöllä esiintyvä haitallinen vieraslaji tai rajoittaa sen leviämistä, jos esiintymästä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai ihmisten terveydelle.

METSÄLEHTI