FAO: Ruoantuotannon lisäämistä ei tarvitse tehdä metsien kustannuksella

Maailman ruoantarve kasvaa koko ajan. Ruoantuotanto on tällä hetkellä suurin metsäkadon aiheuttaja.

Ruoantuotantoa pystytään kasvattamaan ilman, että metsien hakkaamista lisätään, totesi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO eilen maanantaina Roomassa pitämässään kokouksessa.

Ruoantuotanto on tällä hetkellä suurin metsäkadon aiheuttaja. Trooppisissa maissa menetetään vuosittain 7 miljoonaa hehtaaria metsää. Samaan aikaan viljelysmaa kasvaa vuosittain 6 miljoonalla hehtaarilla.

Asetelma on ristiriitainen, sillä metsät ovat tärkeitä maataloudelle. Metsät parantavat maaperää ja ilmaa, tasapainottavat veden kiertoa sekä lisäävät muun muassa pölyttäjien määrää.

Vuoden 1990 jälkeen 12 maata on onnistunut kasvattamaan metsäalaansa ja samalla lisäämään ruoantuotantoa. Kyseiset maat ovat Algeria, Chile, Kiina, Dominikaaninen tasavalta, Gambia, Iran, Marokko, Thaimaa, Tunisia, Turkki, Uruguay ja Vietnam.

FAOn mukaan nämä maat ovat hyvä esimerkki siitä, että maataloutta ja metsien tilaa pystytään parantamaan samanaikaisesti muun muassa yhtenäisen politiikan ja rahoituksen avulla. Metsien käytön, maatalouden, ruoantuotannon ja maaseudun kehittämisen politiikan ja tutkimuksen tulisi heidän mielestään olla entistä yhdenmukaisempaa.

METSÄLEHTI