Metsätyöt pystyy nyt selvittämään sähköisestä karttapalvelusta

Suomen metsäkeskuksen karttapalvelun tarkoituksena on auttaa metsäyrittäjiä löytämään uusia työkohteita.

Suomen metsäkeskus on kehittänyt uuden sähköisen karttapalvelun, jossa näkee metsätöiden työmärät eri puolelta Suomea. Kartan avulla metsäyrittäjät voivat etsiä mahdollisia uusia työkohteita.

Työkohteet on esitetty ruutuina, jotka kuvaavat tarkimmillaan yhden hehtaarin kokoista aluetta. Kartoilta voi selvittää taimikonhoitotöitä, nuoren metsän hoitoa, harvennusta tai hakkuita kaipaavia kohteita.

Karttaan ei ole merkitty maanomistajia tai heidän yhteystietojaan. Yhteystietoja voi etsiä esimerkiksi asiakasrekistereistä tai Metsään.fi-palvelusta.

Kartan tiedot perustuvat Metsäkeskuksen metsävaratietoihin, jotka on kerätty laserkeilauksella yksityismetsistä.

METSÄLEHTI