Hakkuiden lisääminen vähentää liito-oravan elinympäristöjä

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa ennakoitiin liito-oravan elinympäristöjen määrän kehittymistä Mela-metsäsuunnitteluohjelmiston ja valtakunnan metsien inventoinnin koeala-aineiston avulla.

Hakkuiden lisääminen nykyisestä alueellisten metsäohjelmien tavoitetasolle vähentää liito-oraville sopivien elinympäristöjen määrää, Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus kertoo. Alueiden välillä on kuitenkin eroja, jotka selittyvät metsärakenteen ja liito-oravakannan tiheyden vaihtelulla.

Uudet alueelliset metsäohjelmat valmistuivat alkuvuonna. Niissä hakkuita lisätään jopa 30 prosentilla.

Tutkimuksessa liito-oravan elinympäristöjen määrän kehittymistä ennakoitiin Mela-metsäsuunnitteluohjelmiston ja valtakunnan metsien inventoinnin koeala-aineiston avulla. Liito-oravan esiintymistä ei voitu luotettavasti ennustaa pelkillä puusto- ja maisematiedoilla. Sen esiintymiseen vaikuttavat todennäköisesti myös esimerkiksi petoeläimet sekä levinneisyyshistoria.

Liito-orava suosii elinympäristönään kuusivaltaisia, järeää lehtipuuta, erityisesti haapaa kasvavia metsiköitä. Yhtenä syynä kannan pienentymiselle on pidetty lajille sopivien elinympäristöjen vähenemistä metsätalouden seurauksena.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat