Metsänomistajat laiminlyövät teiden hoitoa

Metsäkeskuksen mukaan joka neljännellä kemeratukea saaneella tiellä tarvitaan välittömästi hoitotöitä.

Suomen metsäkeskus teki tänä vuonna jälkihoitotarkastuksen vuonna 2008 päättyneille, kemeratuetuille tiehankkeille. Tarkastetuista teistä neljännes oli niin huonossa kunnossa, että teiden korjaaminen pitäisi aloittaa välittömästi. Puolelle tarkastetuista teistä Metsäkeskus suositteli hoitotoimia.

Kemeratukea saaneiden tiehankkeiden kunnossapitovelvollisuus on 10-15 vuotta. Metsäkeskus asettaa huonokuntoisille teille määräajan, johon mennessä korjaukset on tehtävä. Määräajan jälkeen tien kunto tarkastetaan uudelleen.

Etelän tiet huonossa kunnossa

Tyypillisin ongelma oli lanauksen laiminlyönti.

”Kunnossapitolanausta ei saisi unohtaa. Lanauksella tien muoto säilyy kuperana ja näin ollen rungon kuivatus pysyy kunnossa”, sanoo asiantuntija Mika Nousiainen Metsäkeskuksesta.

Myös niitto oli laiminlyöty usealla kohteella ja sorastustakin kaivattiin lisää.

Heikoiten teiden kunnosta oli huolehdittu eteläisessä Suomessa. Siellä jopa puolet teistä vaati korjausta, ja toiselle puolelle suositeltiin hoitotoimia. Pohjois-Suomessa hoitotarvetta oli vähiten.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus