Heinäkuu hiljensi puukaupan

Ostomäärä jäi vajaaseen 1,4 miljoonaan kuutioon, mikä on runsaat kolme miljoonaa kuutiota vähemmän kuin kesäkuussa, Luonnonvarakeskus kertoo.

Puukauppa lopahti tuttuun tapaan heinäkuussa. Ostomäärä jäi vajaaseen 1,4 miljoonaan kuutioon, mikä on noin 200 000 kuutiota vähemmän kuin vuotta aiemmin ja runsaat kolme miljoonaa kuutiota vähemmän kuin kesäkuussa, Luonnonvarakeskus kertoo. Sekä tukkien että kuitupuun ostot vähenivät.

Mäntytukin keskikantohinta laski heinäkuussa yksityismetsien puukaupoissa 53 euroon kuutiolta ja kuusitukin 55,4 euroon. Uudistushakkuissa tukin kantohinta oli 2 prosenttia korkeampi ja harvennushakkuissa 14 prosenttia matalampi kuin kaikki hakkuutavat sisältävä keskikantohinta.

Mäntykuitupuun keskihinta pystykaupoissa nousi 15,8 euroon kuutiolta, mutta kuusikuitupuun laski 17,2 euroon.

METSÄLEHTI