Heinäkuu hiljensi puumarkkinat

Puukauppaa käytiin heinäkuussa totutun laiskasti. Teollisuuden ostot jäivät 1,5 miljoonaan kuutioon, mikä on lähes 2 miljoonaa kuutiota vähemmän kuin kesäkuussa.

Puukauppaa käytiin heinäkuussa totutun laiskasti. Teollisuuden ostot jäivät 1,5 miljoonaan kuutioon, mikä on lähes 2 miljoonaa kuutiota vähemmän kuin kesäkuussa, mutta lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Tukkia ostettiin Luonnonvarakeskuksen mukaan yhteensä runsaat 620 000 kuutiota: kuusitukkia 330 000 kuutiota ja mäntytukkia 270 000 kuutiota. Kuitupuun ostot olivat 880 000 kuutiota, josta puolet oli mäntyä.

Kantohintataso oli heinäkuussa reaalisesti lähes sama kuin viime vuonna keskimäärin. Kesäkuusta kantohintataso putosi kuitenkin 1,5 prosenttia. Mäntytukin keskimääräinen kantohinta oli 54,6 euroa kuutiometriltä ja kuusitukin 54,5 euroa kuutiometriltä.

METSÄLEHTI