Helmi-elinympäristöohjelma nyt kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa

Ohjelmaluonnosta voi kommentoida tammikuun loppuun saakka.

Helmi-elinympäristöohjelman luonnos on nyt vapaasti kommentoitavana Otakantaa.fi-palvelussa. Mielipiteitä ohjelmasta voi kertoa tammikuun ajan.

Tyypillisesti tällaiset ohjelmat lähetetään lausuntokierrokselle sidosryhmille. Ympäristöministeriö toivoo, että nyt järjestettävä yleisölle avoin kommenttikierros tuo esiin näkökulmia, joita ohjelman valmistelussa ei ole vielä huomioitu.

Ohjelman seurantoja, aikataulua sekä kustannuslaskelmia täsmennetään vielä alkuvuodesta. Kommenttikierroksen jälkeen ohjelma viimeistellään, ja tarkoitus on hyväksyä se maaliskuussa. Valtioneuvoston pitäisi tehdä ohjelmasta päätös toukokuussa.

Metsässä Helmi on Metso

Helmi-ohjelmalla pyritään vahvistamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantamaan elinympäristön tilaa. Ohjelmassa asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat laadulliset ja määrälliset tavoitteet viidelle elinympäristölle: soille, lintuvesille ja kosteikoille, perinnebiotoopeille, metsille sekä pienvesille ja rantaluonnolle.

Metsien osalta Helmi on käytännössä yhtä kuin Metso-ohjelma. Vuoteen 2025 mennään Metson tavoitteilla, ja vuosille 2026–2030 valmistellaan Metson jatko. Sen alustavia tavoitteita ovat muun muassa yksityisten suojelualueiden lisääminen 35 000-50 000 hehtaarilla, määräaikaisesti tarkoitus on suojella yksityismailla 20 000-28 000 hehtaaria. Luonnonhoitohankkeita on kaavailtu runsaalle 2 000 hehtaarille.

Helmi-ohjelman toteutus perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen kuten Metso-ohjelmakin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto