Vuoden 2021 muutoksia – metsitystuki ja kiinteistötoimitusten maksuihin korotus

Metsäkeskuksen maksuihin ei tule muutoksia tänä vuonna.

Uusi vuosi tuo muutamia muutoksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Metsäalaa koskevat muun muassa kemeran jatkoaika ja uusi metsitystuki.

Laki metsityksen määräaikaisesta tuesta on tullut voimaan vuoden alussa. Lain mukaan tukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden, metsittämiseen. Tukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta 2021 alkaen.

Nykyiselle kemeralaille eli kestävän metsätalouden määräaikaiselle rahoituslaille vahvistettiin kolmen vuoden jatkoaika. Näin ollen laki on tarvittaessa voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Kemerahakemusten käsittely jatkuu Metsäkeskuksessa tavalliseen tapaan vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin.

Suomen metsäkeskuksen maksuihin ei tule tänä vuonna muutoksia. Sen sijaan Maanmittauslaitoksen kiinteistökirjaamisasioiden hintoja korotetaan noin 9 prosenttia. Kiinteistötoimitusmaksut nousevat keskimäärin prosentin ja kiinteistörekisterin pitäjän päätösten maksut keskimäärin 4 prosenttia. Korotuksia perustellaan kustannusten nousulla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Blogit ja Kolumnit