Ilmastobarometri: Into ilmastotekoihin laskenut, suomalaiset jakautuneet

Metsien hiilinielujen tärkeyttä painottavien osuus laski neljän vuoden takaisesta.

Ilmastotoimiin myönteisesti suhtautuvien suomalaisten määrä on tuoreen ilmastobarometrin mukaan laskenut. Kun vuoden 2019 eduskuntavaalien alla 70 prosenttia suomalaisista toivoi ilmastokriisin ratkaisua hallituksen yhdeksi kärkiteemaksi, nyt osuus oli laskenut 61 prosenttiin.

Myönteisesti ilmastotoimiin suhtautuivat nuoret, naiset, korkeakoulutetut, SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Ilmastotoimia vähemmän tärkeinä pitivät perussuomalaisten, kokoomuksen ja keskustan kannattajat.

Jakolinjat korostuvat myös alueellisessa vertailussa. Pääkaupunkiseudulla asuvat kannattivat ilmastotoimia enemmän kuin maaseudulla asuvat.

Myös metsien hiilinielujen tärkeyttä painottavien osuus laski neljän vuoden takaisesta. 71 prosenttia vastaajista toivoo, että metsien hakkuiden määriin ja hoitotapoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta hiilinielut säilyvät. Laskua verrattuna vuoden 2019 tuloksiin on 12 prosenttiyksikköä.

Ilmastobarometrissä kysyttiin ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen ja luontokadon yhteyksistä. 79 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että ilmastonmuutokseen ja luontokatoon tulisi etsiä ratkaisuja kokonaisuutena.

64 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen hallituksen on toimittava aktiivisemmin luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen eli luontokadon pysäyttämiseksi.

Tutkimukseen osallistui 1043 iältään 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat