Järjestöiltä eväitä budhjettiriiheen

Luontojärjestöt kaipaavat hallitukselta päätöksiä haitallisten energiatukien poistamiseksi, teollisuusjärjestöt varoittavat lisäämästä teollisuuden kustannuksia.

Luontojärjestöt kaipaavat hallitukselta budjettiriihessä päätöksiä haitallisten energiatukien poistamiseksi. Järjestöjen mukaan 10 prosentin leikkaukset haitallisiin tukiin asettaisi kehityksen oikeudenmukaisemmalle uralle.

Haitallisia tukia ovat muun muassa liikenteen dieselpolttoaineiden verotuet, turpeen alennettu veroluokka, uusien metsäteiden ja kunnostusojitusten tuet.

-Ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen tuo paitsi säästöjä, myös ohjaa teollisuutta ja energiantuotantoa kohti kestävämpiä vaihtoehtoja, perustelee Suomen luonnonsuojeluliiton vs. toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Vientiteollisuuden liitot – Metsäteollisuus, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus – puolestaan muistuttavat, että hallitus ei saisi lisätä teollisuuden kustannuksia eikä säätelyä.

-Teollisuus tarvitsee energiaa toimitusvarmasti ja kilpailukykyiseen hintaan, Metsäteollisuuden toimitusjohtaja Timo Jaatinen korostaa.

Hallituksen kärkihankepanostuksia muun muassa tiestön kunnostukseen ja biotalouteen Jaatinen kiittelee.

-Toimenpiteet on kohdistettava niin, että puun tarjonta lisääntyy ja logistisia pullonkauloja saadaan purettua, hän toteaa.

METSÄLEHTI