Metsähallitus päivitti tiemaksut

Lokakuun alusta lähtien puutavaran kuljetuksesta peritään 0,15 euroa kuutiolta kilometriä kohden, ainespuun varastoinnista 0,25 euroa kuutiometriltä ja energiapuun varastoinnista 0,50 euroa kuutiometriltä.

Metsähallitus on yhtenäistänyt puutavaran kuljetuksista ja varastoinnista perittävät tiemaksut. Metsähallituksen teiden käytöstä lokakuun alusta alkaen perittävät uudet maksut korvaavat vanhat käytännöt.

Puutavaran kuljetuksesta peritään 0,15 euroa kuutiolta kilometriä kohden, ainespuun varastoinnista 0,25 euroa kuutiometriltä ja energiapuun varastoinnista 0,50 euroa kuutiometriltä. Perittävä korvaus on kuitenkin aina vähintään 100 euroa.

Uuden käytännön mukaan esimerkiksi tuhannen kuutiometrin kuljetus viiden kilometrin matkan verran Metsähallituksen tietä pitkin maksaa 750 euroa.

Uusi käytäntö asettaa kaikki Metsähallituksen metsäteitä käyttävät puutavaran kuljettajat samaan asemaan. Käytäntö on koko Suomessa yhtenäinen.

Maksut eivät kuitenkaan koske henkilöliikennettä. Esimerkiksi metsästäjille, marjastajille ja kalastajille kulku on edelleen maksutonta. Vuosi sitten tehdyn selvityksen perusteella peräti 85 prosenttia valtion metsäteillä kulkijoista on virkistyskäyttäjiä.

METSÄLEHTI