KaiCell Fibers sai ympäristöluvan

Lupa mahdollistaisi 600 000 tonnin sellutehtaan rakentamisen Paltamoon. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristö- ja vesitalousluvan KaiCell Fibers Oy:n Paltamon sellu- ja biotuotetehtaan toimintaan. Päätös mahdollistaa kapasiteetiltaan 600 000 tonnin tehtaan rakentamisen Kainuuseen. Ympäristölupa koskee myös käsiteltyjen jäte- ja jäähdytysvesien johtamista Oulujärveen Kiehimänjokisuuhun ja vesialueella tehtäviä ruoppaus- ja rakentamistoimia.

Vesitalouslupa koskee veden ottamista Oulujärvestä, vedenottorakenteiden rakentamista, sekä vedenottoputken rakentamista varten tarpeellisten ruoppausten tekemistä.

Aluehallintovirasto hylkäsi valmistelulupaa koskevan pyynnön, eli pyynnön aloittaa biojalostamon vedenottoputken rakentaminen ja veden johtaminen biojalostamolle ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 21.8.2020 saakka.

”Lisää hankkeen uskottavuutta”

KaiCell Fibersin toimitusjohtaja Hannu Heikkinen luonnehtii lupapäätöksen vahvistavan hankkeen uskottavuutta ja tekevän mahdolliseksi myös kansainvälisen rahoituksen houkuttelemisen Kainuuseen.

”Valmistaudumme nyt hyvin luottavaisesti seuraaviin askelmerkkeihin.”

Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi kertoo kunnan seisovan KaiCellin tehdashankkeen takana.

“Kuitupuun paikallinen jalostus markkinaselluksi tietäisi valtavaa piristysruisketta koko alueen taloudelle. Arviolta yli 200 miljoonan euron vuotuinen yhteiskunnallinen hyöty ei rajoitu metsätalouden toimijoihin, vaan nostaa välillisten vaikutusten kautta koko seudun hyvinvointia.”

Tehtaan valmistuessaan vuosittain käyttämä puuraaka-aineen määrä olisi 3,5 miljoonaa kuutiometriä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.