Kemeratuki nousi 55 miljoonaan euroon

Tuella rahoitetaan muun muassa nuoren metsän hoitoa ja taimikon varhaishoitoa, juurikäävän torjuntaa ja metsänuudistamista.

Valtio tukee yksityismetsänomistajien hoito- ja metsänparannustöitä tänä vuonna 55,2 miljoonalla eurolla. Summa on kuusi miljoonaa suurempi kuin viime vuonna.

Tuella rahoitetaan nuoren metsän hoitoa ja taimikon varhaishoitoa (91 600 hehtaarilla), juurikäävän torjuntaa (82 430 hehtaarilla), terveyslannoitusta (9 300 hehtaarilla) ja metsänuudistamista (9 900 hehtaarilla). Lisäksi tuetaan suometsän hoitoa ja kunnostusojitusta (42 700 hehtaarilla) sekä metsätien perusparannusta ja uuden metsätien rakentamista (1 450 kilometriä).

Kemeratukea myöntää Suomen Metsäkeskus.

METSÄLEHTI