Väitös: Puurakentaminen yleistyy odotettua vähemmän

Metsäalan odotukset puurakentamisen yleistymisestä Euroopassa eivät ole kaikilta osin perusteltuja, Elias Hurmekosken väitöskirjassa todetaan.

Metsäalan odotukset puurakentamisen yleistymisestä Euroopassa eivät ole kaikilta osin perusteltuja. Elias Hurmekosken tuoreen väitöskirjan mukaan puurakentamisen markkinapotentiaali ei ole suoraan sidoksissa sen tekniseen potentiaaliin. Tämä johtuu rakentajien ja puutuotteiden valmistajien halusta välttää riskejä, vakiintuneista toimintatavoista ja toimialojen rakenteista.

Hurmekosken mukaan puurakentamisen yleistyminen vuoteen 2030 mennessä näyttää jäävän vähittäiseksi, ellei teollisuuden toimintatapoihin tai ympäristöpolitiikan painotuksiin tule merkittäviä muutoksia. Kasvu rajoittuisi alueille, joilla on mittavat metsävarat ja siten kiinnostusta niiden hyödyntämiseen suuressa mittakaavassa ja korkean arvonlisän tuotteissa. Sen sijaan esimerkiksi Etelä-Euroopassa on realistista odottaa puurakentamisen yleistyvän vain erittäin pitkällä aikavälillä ja mahdollisesti täysin uusissa muodoissa kuten sementin lisäaineena.

Myöskään talouden ja väestörakenteen indikaattorit eivät lupaa merkittävää kasvua puutuotteiden kysyntään Euroopassa. Puumarkkinoiden kasvu vaatisi muutoksia puun markkinaosuuteen rakentamisessa.

Hurmekosken väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 26. helmikuuta.

METSÄLEHTI