Kilpailukykysopimus sorvattiin sahoille

Sopimuksen mukaan työntekijöiden työaika pitenee saha- ja levyteollisuudessa sekä puusepänteollisuudessa kolmella työpäivällä.

Metsäteollisuus ry, Puusepänteollisuus ry ja Puuliitto ovat päässeet sopuun kilpailukykysopimuksesta. Sopimuksen mukaan työntekijöiden työaika pitenee saha- ja levyteollisuudessa sekä puusepänteollisuudessa kolmella työpäivällä.

Työajan pidennyksestä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Pidennys voidaan toteuttaa esimerkiksi muuttamalla kolme arkipyhäviikon lauantaita työpäiviksi.

Sopimus sisältää myös määräaikaisen selviytymislausekkeen, jonka mukaan paikalliset osapuolet voivat käydä neuvotteluja, mikäli yrityksen tilanne ajautuu poikkeuksellisen vaikeaksi.

Saha- ja levyteollisuutta koskevan työehtosopimuksen piirissä on noin 11 000 työntekijää. Puusepänteollisuuden työehtosopimuksen piirissä on puolestaan noin 10 000 työntekijää.

Puuliiton hallituksen pitää vielä hyväksyä sopimus. Se käsittelee sopimusta tiistaina. Hyväksymisen ehdoksi on jo aiemmin asetettu, että maan hallitus toteuttaa kilpailukykysopimuksessa määritetyt toimenpiteet.

Metsäteollisuuden sopimusalojen henkilöstöstä 83 prosenttia on jo sopimusten piirissä. Vielä ovat kesken toimihenkilöiden neuvottelut.

Metsäteollisuus ry tarkastelee kaikkien sopimusalojensa tuloksia toukokuun lopussa ja arvioi, onko kilpailukykysopimus riittävän kattava myös kuljetusketjun osalta.

”Työrauha kuljetusketjussa pitää taata sitouttamalla se yhteiseen ratkaisuun. Kuljetusketju oli mukana myös kahdessa edellisessä keskitetyssä ratkaisussa”, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen toteaa.

METSÄLEHTI