Kirjanpainajista ei vielä havaintoja

Metsäkeskus seuraa kuoriaisten parveilua Etelä-Suomessa yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Suomen metsäkeskus on aloittanut kevään kirjanpainajaseurannan. Metsäkeskus seuraa kuoriaisten parveilua kahdella kohteella Etelä-Suomessa – Eurassa ja Rautalammella – yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Seuranta käynnistyi viime viikolla eikä kirjanpainajia havaittu. Seurantaan tarkoitetut pyydykset käydään kokemassa keskimäärin joka toinen päivä.

Metsäkeskuksen mukaan kirjanpainajakannan koko on todennäköisesti pienentynyt viime vuodesta. Parveiluistakin odotetaan viimevuotista maltillisempaa.

Tänä keväänä Metsäkeskus on lähettänyt maanomistajille kirjeen, jossa kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin metsässään. Riskikohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaliitteeseen.

Kohteet on selvitetty Metsäkeskuksen paikkatietoaineiston avulla. Otollisia kohteita ovat muun muassa varttuneet kuusikot alueilla, joilla kirjanpainajakanta on runsas ja joiden läheisyydessä on ollut myrskytuhoja tai aiempia kirjanpainajatuhoja.

METSÄLEHTI