Koneen Säätiö rahoittaa metsähankkeita, Elokapinalle tukea 200 000 euroa

Rahoitus liittyy säätiön keväällä käynnistämään Metsän puolella -hankkeeseen.

Koneen Säätiö on jakanut 2,8 miljoonaa euroa apurahoja metsäaiheisiin tai metsää sivuaviin hankkeisiin. Rahoitus liittyy säätiön keväällä käynnistämään Metsän puolella -hankkeeseen, joka tuo yhteen metsän parissa työskenteleviä tutkijoita, taiteilijoita, journalisteja ja aktivisteja. Hankkeella halutaan nostaa metsäkeskustelun tasoa, säätiöstä kerrotaan.

”Metsän puolella -aloitteella on laajempi tavoite kuin yksittäisten hankkeiden rahallinen tukeminen. Haluamme monipuolistaa metsiin liittyvää ymmärrystä ja metsäkeskusteluja. Luomme hankkeissa työtään tekeville ihmisille Metsän puolella -yhteisön, joka auttaa onnistumaan, avartamaan ajattelua ja vaikuttamaan yhteiskuntaan”, kertoo Metsän puolella -yhteisön muutosjohtaja Mari Pantsar.

Suurin potti (391 000 euroa) myönnettiin dosentti Merja Elolle, joka työryhmänsä kanssa tutkii suometsien ennallistamisen ekologiaa ja etiikkaa. Ennallistamisen vaikuttavuus, eettinen kestävyys ja sosiaalinen hyväksyttävyys edellyttävät moni- ja poikkitieteistä tutkimusta.

Compensate-säätiö sai 282 000 euroa hankkeeseen, joka kehittää helppokäyttöisen verkkopohjaisen laskurin, jonka avulla metsänomistajat ja muut tahot voivat arvioida metsän taloudellista arvoa hiili- ja luontoarvomarkkinoilla.

Dosentti Otso Kortekankaan ja työryhmän hankkeessa tutkitaan, miten peruskoulun oppikirjat Suomessa ja Ruotsissa ovat kuvanneet metsän merkityksiä 1970-luvulta tähän päivään. Säätiö rahoittaa työtä 251 400 eurolla.

Aktivistiryhmä Elokapinalle myönnettiin 200 000 euroa. Tarkoitus on toteuttaa metsäaiheinen kampanja, joka pitää sisällään erilaisia tapahtumia kuten taideperformansseja, osallistavia mielenosoituksia ja tieteen jalkauttamista edistäviä keskustelutilaisuuksia. Tavoitteena on nostaa ympäristöviranomaisten ja eturivin tieteilijöiden ääntä kuuluviin sekä voimistaa keskustelua kestävästä metsänkäytöstä.

Lisäksi tukea myönnettiin muun muassa runoteosten kirjoittamiseen, Erkki Lähde -dokumenttielokuvaan ja luonnonmetsäkartoitusten viimeistelyyn.

Kaikkiaan tukea myönnettiin 20 hankkeelle. Hakemuksia ensimmäiselle hakukierrokselle tuli yhteensä 89. Jatkossa rahoitusta myönnetään kolme kertaa vuodessa.

Kommentit (1)

  1. Hui kauheaa. En halua mitään ”metsäperformansseja” meidän metsiin. Niille riittää moto, ajokone, mätästäjä, istuttajat ja raivaussahurit. Ja näillä opeilla metsämme kyllä kestävät. Ei Koneen Säätiön opeilla.

    On se kummaa. Kiinasta rikastuvan firman säätiö haluaa haitata Suomen metsätaloutta. Suosittelen, että lähettävät Elokapinan Kiinan metsiin.

Luonto Luonto