Metsävarakartat taas päivitetty, perustuvat vuoden 2021 VMI-tietoihin

Uusia karttoja voi tarkastella Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa.

Puuston runkotilavuus (m3/ha) metsätalouden maalla, monilähteinen VMI 2021 ja muut maaluokat. Sisältää aineistoa Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta 03/2022. (Lähde: Luke)

Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatimat kartat metsävaroista on päivitetty. Uusia karttoja voi tarkastella vapaasti Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa. Alkuperäiset tulokset ja kuntakohtaiset tilastot ovat ladattavissa Luken verkkosivuilta.

Kartat kuvaavat muun muassa puuston tilavuutta puu- ja puutavaralajeittain, puustotunnuksia, kasvupaikkatietoja ja puuston biomassaa puun eri osille. Kartta- ja tilastoaineistot perustuvat vuoden 2021 monilähteiseen valtakunnan metsien inventointiin (VMI).

Monilähteisen VMI:n metsävaratiedot tarjoavat kahden vuoden välein päivittyvää tietoa metsätalouden ja metsäteollisuuden suunnittelun tarpeisiin, puunhankinnan ammattilaisille, luonnonvarojen käytön suunnittelijoille ja metsäympäristön tutkimuksiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat