Kuopion sellutehtaalle haetaan ympäristölupaa

1,4 miljardia euroa maksavan tehtaan tuotantokapasiteetti olisi 1,2 miljoonaa sellutonnia vuodessa. Se olisi toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas.

Kuopion Sorsasaloon sellutehdasta suunnitteleva Finnpulp Oy on jättänyt ympäristö- ja vesilupahakemuksen. Hakemus perustuu joulukuussa valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiin sekä alkuvuodesta tehtyihin lisäselvityksiin.

Tehdas käsittäisi sulfaattisellutehtaan, kuoren kuivaus- ja kaasutuslaitoksen, voimalaitoksen ja jätevedenpuhdistamon. Yhtiö arvioi viranomaiskäsittelyn kestävän alkusyksyyn.

Finnpulpin 1,4 miljardia euroa maksavan tehtaan tuotantokapasiteetti olisi 1,2 miljoonaa sellutonnia vuodessa. Se olisi toteutuessaan maailman suurin havusellutehdas.

METSÄLEHTI