Luontotyyppien uhanalaisuus uuteen arvioon

Vuonna 2008 kaikista luontotyypeistä enemmän tai vähemmän uhanalaiseksi arvioitiin noin puolet.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan uudestaan. Edellinen arvio on vuodelta 2008, jolloin 368 luontotyypistä enemmän tai vähemmän uhanalaiseksi arvioitiin noin puolet eli 188.

Luontotyyppien uhanalaisuutta arvioidaan kahdeksassa asiantuntijaryhmässä, jotka soveltavat uusia, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton kehittämiä kriteerejä. Muutoksia tarkastellaan 1960-luvulta nykypäivään sekä myös pidemmällä 250 vuoden aikajänteellä.

Suomen luontotyypit on jaettu kahdeksaan pääryhmään: Itämeri, rannikko, sisävedet, suot, metsät, kalliot, perinnebiotoopit ja tunturit. Yhteensä arvioitavia luontotyyppejä on noin 430.

Arviointiin osallistuu noin 110 ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian, limnologian, maantieteen ja muiden alojen asiantuntijaa tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta. Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus.

Uhanalaisuusarviointi valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä.

METSÄLEHTI