Lahdessa siirrytään puuenergiaan

Lahti Energia on sopinut puupolttoainetoimituksista viiden yrityksen kanssa. Toimitukset alkavat syksyllä 2019.

Lahti Energia on päättänyt investoida uuteen puuta käyttävään lämpölaitokseen. Uudella laitoksella korvataan vuonna 1976 käyttöönotettu Kymijärvi I -kivihiilivoimala. Investoinnin myötä Lahti Energian hiilidioksidipäästöt vähenevät vuoden 1990 tasosta 20 prosenttiin.

Investointi maksaa 165 miljoonaa euroa, käyttöön uusi laitos otetaan vuonna 2020.

Yhtiö on sopinut viiden yrityksen kanssa puupolttoainetoimituksista. Yritykset – L&T Biowatti, Family Timber, Koskitukki, Metsä Group ja Vapo – toimittavat lämpölaitokselle metsätähdehaketta, kokopuu- ja rankahaketta sekä pieniä määriä kantomursketta ja sahojen sivutuotetta kuten kuorta, purua ja tasauspätkiä. Puut korjataan Päijät-Hämeestä ja lähimaakunnista.

Polttoainetoimitusten energiasisältö on yhteensä noin 700 gigawattituntia vuodessa. Toimitukset alkavat syksyllä 2019. Lämpölaitoksella kuluu kylmimpänä aikana 50-55 rekkakuormallista puuta.

Puun ravinteet kierrätetään takaisin metsiin tuhkana. Biotuhkaa palautetaan metsiin rakeistettuna lannoitteena noin rekkakuormallinen päivässä.

METSÄLEHTI