Sahauksen kasvu näkyi puumarkkinoilla

Kuusen sahauksen lisääntyminen on näkynyt kuusitukin hinnoissa, Sahateollisuus arvioi.

Sahoilla ahkeroitiin alkuvuonna. Itsenäisiä sahoja edustavan Sahateollisuus ry:n mukaan tuotanto kasvoi tammi-kesäkuussa viisi prosenttia edellisvuodesta: männyn sahaus säilyi ennallaan mutta kuusen lisääntyi 10 prosenttia.

Tuotannon kasvu on heijastunut myös puumarkkinoille. Sahat ovat ostaneet puuta vilkkaasti, ja tarjonta on vastannut Sahateollisuuden mukaan kysyntää kohtuullisesti. Kuusen sahauksen kasvu on näkynyt myös kuusitukin hintojen nousuna.

Sahatavaran vienti nousi tammi-toukokuussa 15 prosenttia vuodentakaisesta. Kuusta vietiin eniten Kiinaan, vientimäärä tuplaantui 420 000 kuutioon. Mäntysahatavaraa vietiin eniten Egyptiin, 580 000 kuutiota. Määrä kasvoi noin kolmanneksen.

Kotimaassa kysyntä on ollut heikkoa, sillä pientalojen rakennusmäärät ovat olleet alhaiset.

Tuotannon ja viennin kasvusta huolimatta sahojen kannattavuus on kääntynyt laskuun. Lasku selittyy sahatavaran hintojen heikkenemisellä sekä sahojen sivutuotteiden markkinatilanteen kiristymisellä ja hintojen heikentymisellä.

Vientihinnat putosivat tammi-kesäkuussa runsaat kuusi prosenttia: kuusisahatavaran hinta laski kolme prosenttia ja männyn kahdeksan prosenttia. Männyn tilanteeseen on vaikuttanut etenkin venäläisen mäntysahatavaran vilkas tarjonta ja markkinoiden hiipuminen.

Jos sahatavaran hinnan laskua kompensoitaisiin tukin hinnan laskulla, pitäisi esimerkiksi mäntytukin hintaa pudottaa alkuvuoden 2015 tasosta noin kuusi euroa, Sahateollisuus arvioi.

Heikentyneestä kannattavuudesta huolimatta sahojen käyntiasteet pysyvät lähitulevaisuudessa normaalitasolla ja puuta ostetaan tasaisesti, Sahateollisuudesta kerrotaan.

METSÄLEHTI