Laserkeilauksesta apua tuulituhojen ennakointiin

Keilauksen avulla voidaan paikantaa tuulituhoille alttiit metsät ja esittää tuhojen todennäköisyys riskikarttoina, tuoreessa väitöskirjassa todetaan.

Metsien tuulituhoja voidaan ennakoida laserkeilauksen avulla, Ninni Saarisen tuoreessa väitöskirjassa kerrotaan. Keilauksella pystytään paikantamaan tuulituhoille alttiit metsät ja esittämään tuhojen todennäköisyys riskikarttoina.

Karttojen perusteella riskikohteilla voidaan sitten tehdä ennakoivia toimia, lähinnä päätehakkuuta.

”Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi metsäsuunnittelussa. Myös sähköyhtiöt voisivat käyttää avointa laserkeilausaineistoa riskikarttojen tuottamisessa ja löytää niiden avulla suuren riskin kohteet”, maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa väittelevä Saarinen toteaa.

Tuulituhoriskistä kertovia tunnuksia ovat metsän pituus ja tiheys, avoimen alueen läheisyys sekä rinteen suunta ja jyrkkyys. Näistä voidaan saada tietoa laserkeilauksen avulla.

Saarisen väitöskirja tarkastetaan perjantaina Helsingin yliopistolla. Väitöskirja julkaistaan sarjassa Dissertationes Forestales, se on luettavissa myös E-thesis-palvelussa.

METSÄLEHTI