Laske metsäsi tuotto

Metsäkeskuksen ylläpitämällä Metsään.fi-sivustolla on julkaistu laskuri, jolla voi laskea metsätilan tuoton eri puolilla maata. Laskuri kysyy tilan kokoa ja sijaintikuntaa ja laskee viiden vuoden esimerkkituoton. Palvelu perustuu Verohallinnon päätökseen metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta.

Laskuri on osa Suomen metsäkeskuksen kampanjaa, jossa metsänomistajia herätellään pohtimaan oman metsänsä tuottoa.

METSÄLEHTI