Sähköntuotannon muutokset vähentäneet hakkeen käyttöä

Vähentynyt sähkön lauhdetuotanto ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon minimointi on lyhentänyt energiapuun vuosikäytön aikajännettä ja vähentänyt puunpolton tarvetta.

Metsähakkeen käyttö on viime vuosina vähentynyt. Bioenergia ry:n mukaan energiasektorin investoinnit näyttävät kohdistuvan pelkästään lämmöntuotantoon energiatehokkaan yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sijaan.

Vähentynyt sähkön lauhdetuotanto ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon minimointi on lyhentänyt energiapuun vuosikäytön aikajännettä ja vähentänyt puunpolton tarvetta, L&T Biowatti Oy:n liiketoimintajohtaja Tomi Vartiamäki arvioi.

”Käytön väheneminen on saanut aikaan energiapuun tuotantoketjuihin useita merkittäviä ongelmia. Varastojen kasvun hillitsemiseksi hankintaa ja puunkorjuuta on jouduttu rajoittamaan”, Vartiamäki kertoo.

Hänen mukaansa metsähakkeen käytön lasku on leikannut alan yrittäjien liikevaihtoa ja heikentänyt kannattavuutta. Pahimmillaan on ajauduttu konkurssin partaalle.

METSÄLEHTI