Luke: Puubiomassan tuotantoa voisi kasvattaa

Suomi saavuttaa Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet, jos metsiin perustuva biotalous toimii ja puupohjaisen materiaalin kiertoihin kiinnitetään huomiota, Luonnonvarakeskuksen politiikkasuosituksessa todetaan.

Suomi saavuttaa Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet, jos metsiin perustuva biotalous toimii ja puupohjaisen materiaalin kiertoihin kiinnitetään huomiota, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa politiikkasuosituksessa todetaan. Suositusten laatijoina on joukko Luken professoreja ja johtajia, muun muassa Antti Asikainen, Hannu Ilvesniemi ja Taneli Kolström.

Suositusten mukaan esimerkiksi puubiomassan tuotantoa ja käyttöä olisi perusteltua kasvattaa Suomessa merkittävästi metsäbiotalouden kasvattamiseksi. Toisaalta ohjauskeinoilla on varmistettava, että metsien käyttö raaka-aineen ja hiilinieluna on kannattavaa niin yritysten kuin kansantalouden kannalta. Metsävarat riittävät Luken mukaan metsäteollisuuden ja energiatuotannon käyttöön sekä hiilensidontaan, jos jakeet kohdistetaan mahdollisimman korkean arvon käyttötarkoitukseen.

Luke muistuttaa myös metsänhoidon tarpeesta. Ilmaston muuttuessa esimerkiksi hyönteistuhojen riski kasvaa – hoitamattomat, tiheät ja vanhat metsät ovat alttiita hyönteistuhoille ja niitä seuraaville metsäpaloille. Silloin puuston sitoma hiili vapautuu suoraan ilmakehään. Tästä huolestuttava esimerkki on Länsi-Kanadan metsät. Suomessa ongelma voidaan välttää hyvällä metsänhoidolla ja varautumalla tuholais- ja vieraslajiongelmiin.

METSÄLEHTI