Myrskystä miljoonamenetys Pohjois-Suomessa

Myrskytuhoalueen puunkorjuu on syytä jättää ammattilaisille, Metsäkeskuksesta korostetaan.

Salomo-myrskyn tuhot jäivät Pohjois-Suomessa paikallisiksi ja pienialaisiksi, Suomen metsäkeskus kertoo. Laajoilta yhtenäisiltä tuhoilta vältyttiin.

Eniten puustotuhoja tuli Kittilän eteläosissa, noin 20 000 – 30 000 kuutiota. Sodankylässä ja Kolarissa tuhoja kertyi muutama tuhat kuutiota.

Metsäkeskuksen mukaan vahingoittuneen puuston arvo on noin miljoona euroa. Tuhot keskittyivät harvennettuihin kasvatusmetsiin ja siemenpuualueille.

Muualla Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla tuhoja ei ollut, Kainuun myrsky kiersi kokonaan.

Metsäkeskus kehottaa metsänomistajia tarkastamaan metsiensä tilanteen myrskyn jäljiltä mahdollisimman pian. Toisaalta tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella tulee välttää.

Jos vahingoittuneita kuusia on yli 10 kuutiota hehtaarilla, on ylimenevä osa poistettava metsästä hyönteistuhojen torjumiseksi. Puut on poistettava ensi kesän elokuun 15. päivään mennessä. Männyllä raja on 20 kuutiota, ja puut on poistettava 15. heinäkuuta mennessä.

Myrskytuhoalueen puunkorjuu on syytä jättää ammattilaisille, Metsäkeskuksesta korostetaan.

METSÄLEHTI