Luke: Suomen villisikakanta on kääntynyt laskuun

Kannan laskuun on vaikuttanut metsästys ja viime talven ankaruus.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanta-arvion mukaan villisikakanta on pienentynyt kahden vuoden takaisesta huipustaan. Kannan keskimääräinen koko oli runsaat 2 500 villisikaa tammikuussa 2023, kun kahta vuotta aikaisemmin kanta ylitti 3 000 rajan.

Alueellisesti eniten villisikoja tavataan edellisvuosien tapaan Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Uudenmaalla.

” Kannan pienemiseen on vaikuttanut tehokkaan metsästyksen ohella todennäköisesti myös viime talven ankaruus”, toteaa erikoistutkija Mervi Kunnasranta Lukesta.

Tietoa villisikakannan koosta ja levinneisyydestä tarvitaan erityisesti kannanhoitoon ja eläintautiriskien arviointiin, joista afrikkalainen sikarutto on merkittävin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat