Luke tarkentaa hiilinielun vertailutason laskutapaa – lopullinen laskenta tehdään kesän jälkeen

Jäsenmaiden laskelmat vertailutasosta ovat parhaillaan EU-komissiossa tarkastettavana.

Suomen metsien hiilinielun vertailutasolaskennassa käytettyä päätehakkuukypsien metsien määrän laskentatapaa tarkennetaan. Laskennassa käytettiin vain ikään perustuvaa uudistuskypsyyden luokittelua, mikä tuotti suuremman uudistuskypsien metsien pinta-alan kuin Suomen valtakunnan metsien inventoinnissa (2009–2013) on mitattu, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kerrotaan.

”Olemme parhaillaan tekemässä perusteellista selvitystä tiedeyhteisössä havaitun pinta-alaeron vaikutuksesta hiilinielun vertailutasoon. Selvitys valmistuu toukokuun aikana”, kertoo Luken apulaisprofessori Aleksi Lehtonen.

Jäsenmaiden laskelmat hiilinielujen vertailutasosta ovat EU-komissiossa tarkastettavana. Suomi saa komission tarkistusraportin kesä-heinäkuussa, minkä jälkeen tehdään lopullinen laskenta. Mahdolliset tarkennukset sisältävä vertailutasoraportti on toimitettava komissiolle vuoden loppuun mennessä.

Vertailutaso on luku, johon metsien raportoitavaa hiilinielun kokoa verrataan vuosina 2021–2025. Vertailutason asettamisen tavoitteena on sisällyttää metsät EU:n energia- ja ilmastokehykseen sekä ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja pitkällä aikavälillä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat