Istutusmäärä kasvaa – Metsäkeskus kaipaa lisää koivua

Istutettavista taimista reilut kaksi kolmasosaa on kuusta, mäntyä vajaa kolmannes ja koivua noin kolme prosenttia.

Tällä kasvukaudella metsiin istutetaan liki 180 miljoonaa tainta, Suomen metsäkeskus kertoo. Määrä on kymmenisen prosenttia viimevuotista suurempi, hakkuiden vilkastuminen on lisännyt myös istutusten määrää.

Istutettavista taimista reilut kaksi kolmasosaa on kuusta, mäntyä vajaa kolmannes ja koivua noin kolme prosenttia.

”Koivun osuutta voisi kasvattaa nykyisestä. Ilmaston lämpenemisen on arvioitu lisäävän hyönteistuhoriskejä Suomessa. Keski-Euroopassa ja Etelä-Ruotsissa kuusen tuholaiset ovat jo merkittävä ongelma”, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Metsäkeskuksesta.

Uudistusjälki pääosin hyvää

Istutukset tehdään käytännössä käsin, koneistutuksen osuus on reilu prosentti. Työt tehdään etupäässä keväällä ja alkukesästä, syysistutusten osuus on vain 15 prosenttia. Uudistusalasta noin 75 prosenttia istutetaan, loput kylvetään lähinnä männylle. Istutusalojen koko on pysynyt viime vuodet samana. Koko maan keskiarvo viime vuonna oli 1,5 hehtaaria.

Metsäkeskuksen viime vuoden tarkastuksissa uudistamistulos arvioitiin hyväksi kolmella hehtaarilla neljästä. Parhaiten onnistuttiin Etelä-Karjalassa, jossa jälki oli hyvää yli 90 prosentilla kohteista. Länsi-Suomessa tulos jäi heikommaksi, hyviksi arvioitiin noin 60–70 prosenttia tarkastuskohteista. Metsäkeskus tarkasti uudistamista 4 400 hehtaarilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut