Luontolahjakampanja uusittiin, uusia suojelualueita kertyi 6 700 hehtaaria

Suurin lahjoitus oli Koneen säätiön lahjoittama Sanginjoen ulkometsä.

Vuodenvaihteessa päättynyt Luontolahjakampanja sai yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt lahjoittamaan suojeluun yhteensä 3375 hehtaaria maata. Valtio siirsi suojeluun saman verran maita, joten kaikkiaan kampanjan myötä uusia luonnonsuojelualueita saatiin 6 700 hehtaaria.

Yksityisten tahojen lahjoittamat alueet ovat pääosin metsä- ja suoalueita. Suurin yksittäinen luonnonsuojelualue oli Koneen säätiön lahjoittama Sanginjoen ulkometsä Pohjois-Pohjanmaalla, joka on 1 440 hehtaarin kokoinen.

Valtion puolesta Metsähallitus valitsi suojeluun erilaisia luontotyyppejä valtion mailta eri puolilta Suomea. Valituissa kohteissa on vanhoja metsiä, runsaslahopuustoisia metsiä, rantametsiä, soita, suosaarekkeita, pienvesiä, saaria, arvokkaita kallio- ja louhikkometsiä. Kohteista 72 prosenttia rajautuu olemassa olevaan suojelualueeseen.

Kaikkiaan valtion suojelemia kohteita on 88 kappaletta. Pienimmät alle hehtaarin kokosia, suurin vajaan 400 hehtaarin kokoinen suometsäalue Kuhmosta.

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen kampanja toteutettiin nyt toista kertaa. Ensimmäisen kerran Luontolahja järjestettiin Suomi 100 -juhlavuonna 2017, tuolloin kokonaissuojelumäärä nousi 8 400 hehtaariin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat