Metsäkanalintuja viimevuotista vähemmän

Metso-, teeri- ja pyykannat kutistuivat selvästi, riekkokanta oli viimevuotisella tasolla, kesän riistalaskenta kertoo.

Metsäkanalintujen taantuma jatkuu. Heinä-elokuun riistakolmiolaskentojen perusteella metso-, teeri- ja pyykannat ovat laskussa, sen sijaan riekkojen määrä säilyi ennallaan. Lintukannat ovat nyt noin 60 prosenttia huippuvuosista 2011-13, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Metsokannan tiheys väheni 15 prosenttia. Eniten kanta kutistui Keski-Suomessa. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, sen sijaan Lapissa ja Kainuussa tiheys jopa hieman kasvoi.

Myös teerikanta pieneni 15 prosenttia, eniten Lounais-Suomessa ja Oulun alueella.

Sekä metso että teeri selviytyivät talvesta tavanomaista heikommin. Sen sijaan pyy selvisi talvesta keskimääräisesti, mutta kannan tiheys laski silti viidenneksellä.. Suurinta lasku oli Oulun, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla.

Riekkokanta säilyi viimevuotisella tasolla, joskin kanta on tuntuvasti alhaisempi kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Kanta pieneni selvästi Oulun alueella.

Riistakolmioiden kesälaskenta tehtiin nyt 27. kerran. Linnut laskettiin 841 kolmiolta koko maassa.

METSÄLEHTI